הגדרות:

בתקנון מבצע זה יהיו למושגים הבאים הפירוש המיוחד להם בצידם כמפורט להלן:

עורכי ההגרלה:

חברת סטוקרמיק , ע.מ.  029417276

רחוב לח”י 25 בני ברק.

טלפון – 050-3334856

א.ר.ב הנדסת בניין,

ח.פ. 301060323

כתובת : הרב לוין 1 אשדוד 

טלפון – 054-7999361 

 

מפקח על ההגרלה:

עו”ד גלעד (גילי) לוי, ממשרד יפת, לוי ושות’ – עורכי דין ונוטריון

רחוב מצדה 9, בני ברק מגדל ב.ס.ר 3 קומה 6.

טלפון: 03-6349996

מפיץ ההגרלה : אתר ‘המומחה – אתר הבית לבונים ומשפצים’ שכתובתו היא https://www.homexpert.co.il/

טלפון: 050-6858226

להלן הפעולות הנדרשות מאת המשתתפים על מנת לקחת חלק ולהיות שותפים כמועמדים בהגרלה:

  1. מילוי פרטים של המשתתף בהגרלה.

לאחר ביצוע הפעולות כמפורט בתקנון זה, הנרשמים להגרלה יוכלו לזכות בהגרלה בשיפוץ חדר אמבטיה מושלם כולל החומר הלבן והעבודה בפועל במתנה ללא כל התניה ברכישה, בכפוף לתקנון זה ובהתאם להיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי סעיף 231 א (1) לחוק העונשין התשל”ז 1977.

תקופת המבצע : המבצע יחל ביום 25/5/2020 ויסתיים ביום 10/7/2020 כאשר ההגרלה תתבצע ביום ה-14/7/2020 במשרדי מפקח ההגרלה בשידור חי בפייסבוק.

ההגרלה תבוצע באופן הבא:

כלל שמות המשתתפים בהגרלה יודפסו על פתקים בגודל שווה ויוכנסו לתיבה משותפת.

עורכי ההגרלה ישלפו בשידור חי כאמור, פתק אחד מן התיבה.

ההודעה לזוכה תימסר ע”י המפקח על ההגרלה באופן ישיר ואישי.

משתתף: כל אדם מעל גיל 18 אשר ביצע את כל אחד משלבי ההגרלה הרשומים לעיל.

עורכי ההגרלה: חברת “סטוקרמיק” וחברת “א.ר.ב הנדסת בניין” יהיו רשאיות לשנות את תקופת המבצע בכל שלב או את תנאי ההגרלה טרם תחילת תקופת המבצע, והודעה על כך תפורסם בהתאם.

פרסום ההגרלה: פרטים אודות ההגרלה יפורסמו בעמוד הפייסבוק של אתר המומחה, של עורכות ההגרלה וכן באמצעי מדיה נוספים כמפורט בתקנון זה.

פירוט המוצר העומד להגרלה לשיפוץ חדר אמבטיה קומפלט בשטח של עד 6 מ”ר :

אספקת האביזרים:

ריצוף – 60/60 או 30/60 – מעל 40 גוונים

חיפוי קירות – 30/60 ו 60/60 – מעל 50 גוונים

מיכל סמוי אירופאי + לחצן

אסלה תלויה ומושב סגירה שקטה

אינטרפוץ 4 דרך איטלקי או גרמני, לבחירה מתוך 10 סדרות

ראש טוש קוטר 20 ס”מ + זרוע מהקיר

מזלף 3 מצבים איכותי + נק’ מים ומאחז

ארון 60 ס”מ אפוקסי

כיור אינטגרלי / מונח איכותי.

מקלחון פינתי 2 דלתות עד מידה 90/90

אספקת העבודה:

פינוי ופירוק האמבטיה והריצוף הקיימים

ביצוע עבודות איטום נדרשות לחדר האמבטיה על פי התקן.

ביצוע עבודות אינסטלציה- החלפת צנרת קיימת לצנרת חדשה SP

ביצוע ריצוף של הרצפה וחיפוי הקירות באמבטיה בקרמיקה החדשה.

ביצוע התקנת כיור, ברזים ואסלה חדשים

התקנת האמבטיה/מקלחון

ביצוע עבודות צבע וטיח 

  1. הזוכה יהא רשאי להמיר את דגמי הקרמיקה הכלולים בהגרלה לדגמים על פי בחירתו ובהתאם למחיר המחירון של חברת סטוקרמיק לכל סוג אריח.
  1. הזכייה בהגרלה כוללת הובלה אחת לבית הלקוח.
  1. ניתן לממש את הזכייה במשך שנה קלנדרית מיום ההודעה על הזכייה.
  1. הזכייה הינה אישית לזוכה אשר יכריזו על שמו במסגרת ההגרלה וזכותו של הזוכה תהא ניתנת להעברה באישור בכתב של הזוכה לצד ג’.
  1. במידה והזוכה ירכוש מוצרים /יבצע הזמנת עבודה בטרם סיום תקופת ההגרלה ובמועד ההגרלה יעלה שמו בגורל כזוכה, הלקוח יזוכה בשווי הקרמיקה /העבודה על פי מחיר המוצרים שבהזמנה ביצע עד לשווי חבילת האבזור לאמבטיה.
  1. לא ניתן להמיר את שווי הזכייה לסכום כספי .
  1. במידה והזוכה לא ביצע את כל השלבים הנדרשים, יוגרל פתק נוסף.

מספר הזוכים בהגרלה: 1

מספר הפעמים בהם יוגרל שם זוכה : 1

  1. שונות.

8.1.         כל האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות ופונה לגברים ולנשים כאחד.

8.2          בכל מקרה של סתירה ו/או שוני בין התקנון הזה לבין כל פרסום אחר מכל סוג שהוא ובכל אמצעי מדיה שהיא, יגברו תקנות של תקנון זה.

8.3          המודעות והפרסומים יהיו לנוחות המשתתפים בלבד.

8.4          ההגרלה נערכת בהתאם להיתר הכללי ובכפוף לו.

8.5          בכל מקרה של סתירה בין הוראות ההיתר הכללי לבין הוראות התקנון, תגברנה הוראות ההיתר הכללי.

8.6          מילים ומונחים אשר לא הוגדרו בתקנון זה יפורשו בהתאם להיתר הכללי.

8.7          ההגרלה תיערך בפיקוח המפקח והמפקח ידווח על מהלך ניהול ההגרלה בהתאם להוראות ההיתר הכללי.

8.8          תקנון זה יפורסם באתר האינטרנט של מפיץ ההגרלה וגישה אליו תתאפשר גם ממשרדי המפקח .

8.9          ההגרלה תיעשה באופן חד פעמי ויוגרל מוצר אחד בלבד (שיפוץ חדר האמבטיה)

8.10        עורך ההגרלה ו/או המפקח על ההגרלה לא יהיה אחראי על רשת FACEBOOK  ו/או על אתר האינטרנט שלה, מחשביה, מערכותיה

                וכל מרכיביה במקרה של תקלה טכנית אשר באמצעותה תיערך ההגרלה בשידור חי.

8.11        כל משתתף בהגרלה נותן בזאת את אישורו לעשות שימוש בנתונים איתם נרשם לצורך דיוור ישיר / עקיף בדואר אלקטרוני, מסרונים, שיחות טלפון

                והעברה לצד ג’ במידת הצורך ולא תהיה לו כל טענה על כך ובכפוף לחוק.

8.12        למשתתפי ההגרלה לא תהיה טענה ו/או דרישה כל שהיא לעורכי ההגרלה בגין תקלה טכנית כזו או אחרת במהלך ניהול ההגרלה בשידור חי.

8.13        כל משתתף אשר יבקש ויקבל הצעת מחיר לרכישת קרמיקה / הזמנת עבודה מעורכי ההגרלה, יתווסף להגרלה פתק נוסף עם שמו בנוסף                        לפתק  הראשון בהתאם לכללי ההגרלה.

גלילה למעלה דילוג לתוכן